Исус Христос

Господня Молитва – Отче Наш

Господня молитва(Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4)И когато Той беше на едно място и се молеше,след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:Господи, нaучи ни да се молим,…

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕГосподня Молитва – Отче Наш