Източник (video): Jahnavi Harrison

Мама Дева - Джахнави Харрисон

You are currently viewing Мама Дева – Джахнави Харрисон

Мама Дева – Джахнави Харрисон

Джахнави Харисън разказва за видеото: “Направо от репетиция – стиснахме се в едно такси със всички инструменти и се втурнахме от центъра на града в късния следобед, за да хванем залеза за това специално видео!
Успяхме точно навреме! Много благодаря на @MANTRA LIVE за възможността да запишем видеото на това красиво място.”

Източник – видео и изображение (image and video): www.youtube.com/watch?v=duKUqQcF2eQ

Иван Петров

АВТОР: [ИВАН ПЕТРОВ] Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА]


АВТОР: [ИВАН ПЕТРОВ] Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА]