You are currently viewing Мама Дева – Джахнави Харрисон

Мама Дева – Джахнави Харрисон

Джахнави Харисън разказва за видеото: „Направо от репетиция – стиснахме се в едно такси със всички инструменти и се втурнахме от центъра на града в късния следобед, за да хванем залеза за това специално видео!
Успяхме точно навреме! Много благодаря на @MANTRA LIVE за възможността да запишем видеото на това красиво място.“

Източник – видео и изображение (image and video): https://youtu.be/duKUqQcF2eQ