You are currently viewing Гаятри Мантра – Дева Премал и Митен

Гаятри Мантра – Дева Премал и Митен

Това е едно от най-популярните изпълнения на Гаятри Мантра. Изпъпняват Дева Премал и Митен със специалното участие на Маносе.


Източник видео и снимка (image and video): www.youtube.com/watch?v=4IFlaG45xM8