Ако имахме тази Божествена първоначална Чистота, вълкът и мечката нямаше да ни нападат.

Ако имахме тази Божествена първоначална Чистота, вълкът и мечката нямаше да ни нападат.

из беседите на Беинса Дуно (В.Търново, 31.8.1910г.)